โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : อนุบาล 2/2 เรียนProject Approach เรื่อง

วันที่ 25 มี.ค. 2562
นักเรียนอนุบาล 2/2 เรียน Project Approach เรื่อง "มหัศจรรย์มะพร้าวไทย" ได้ไปทัศนศึกษา ณ สวนมะพร้าวเสม็ดงาม จันทบุรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งได้รับความรู้ในเรื่องของส่วนประกอบของต้นมะพร้าว มี ราก ใบ ดอกหรือจั่น ลูกมะพร้า มะพร้าวเป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่ง อยู่ในตระกูลปาล์ม มะพร้าว เป็นพืชซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลายทาง เช่น น้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อนใช้รับประทาน เนื้อในผลแก่นำไปขูดและคั้นทำกะทิ กะลานำไปประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ เช่น กระบวย โคมไฟ ฯลฯ นอกจากนี้มะพร้าวจัดเป็นพรรณไม้มงคลชนิดหนึ่ง ตามตำราพรหมชาติฉบับหลวง ได้กำหนดให้ปลูกมะพร้าวไว้ทางทิศตะวันออกของบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล****โรงเรียนขอขอบคุณคุณอุทัย ท่าเสม็ด ทีให้ความอนุเคราะห์ในการทัศนศึกษาในครั้งนี้ด้วยค่ะ โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานได้เข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ****
1 [ 2 ]