โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : ทัศนศึกษา อนุบาล 3/4 ข้าวไทยสู่ความพอเพียง

วันที่ 25 มี.ค. 2562
นักเรียนชั้นอนุบาล 3/4 เรียน Project Approach เรื่อง "ข้าวไทยสู่ความพอเพียง" ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ บ้านทุ่งโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เด็กๆ ได้เรียนรู้การปลูกข้าว ประโยชน์ของข้าว รวมทั้งได้ลงปฏิบัติจริง และการใช้น้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์***โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ให้การส่งเสริม ให้บุตรหลานเห็นความสำคัญในการเรียนรู้อาชีพหลักของประเทศ ให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในอาชีพของบรรพบุรุษ ได้เรียนรู้เรื่องความพอเพียง เห็นความทุกข์ยากของชาวนาที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติ ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ***
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]