โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : ทัศนศึกษา อ.3/5 มหัศจรรย์ ต้นไม้ร้องไห้

วันที่ 17 ก.พ. 2562
นักเรียนอนุบาล 3/5 เรียน Project Approach เรื่อง "มหัศจรรย์ ต้นไม้ร้องไห้" ได้ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรม จันทบุรี ซึ่งยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยและเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน เด็กๆ ได้เรียนรู้พันธุ์ต้นยางพารา การปลูกยาพาราง กรีดยางพารา การทำยางแผ่น และประโยชน์จากยางพารา ****โรงเรียนขอขอบคุณผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรม จันทบุรี ทีให้ความอนุเคราะห์ในการทัศนศึกษาในครั้งนี้ด้วยค่ะ โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานได้เข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ****
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]