โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : ทัศนศึกษา อ.2/1 ผักแสนอร่อย

วันที่ 18 พ.ย. 2561
นักเรียนอนุบาล 2/1 เรียน Project Approach เรื่อง "ผักแสนอร่้อย" ได้ไปทัศนศึกษา โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและชนิดของผัก การปลูกและการดูแลผักชนิดต่างๆ ประโยชน์ของผัก สรรพคุณของผักชนิดต่างๆ สามารถนำมาประกอบอาหารได้ทั้ง ผล ดอก ลำต้น ใบ ราก และหัว **โรงเรียนขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ทีให้ความอนุเคราะห์ในการทัศนศึกษาในครั้งนี้ด้วยค่ะ โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานได้เข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ**
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]