โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : ทัศนศึกษา อ.1/1 ผลไม้...เลิศรส

วันที่ 18 พ.ย. 2561
นักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 เรียน Project Approach เรื่อง "ผลไม้...เลิศรส ไปทัศนศึกษา ณ เทสโก้โลตัส จันทบุรี เด็กๆ ได้รู้จักผลไม้ต่างๆ จากการทัศนศึกษา ได้สังเกต เปรียบเทียบสีและขนาด สัมผัสลักษณะผิว ชิมผลไม้และบอกรสชาติของผลไม้ได้ และยังได้ดูผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่แปรรูปมาจากผลไม้ เช่น ผลไม้กวน ผลไม้อบแห้ง ผลไม้แช่แข็ง ผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้หรืออาหารที่มีส่วนประกอบของผลไม้ *****โรงเรียนขอขอบคุณผู้จัดการเทสโก้ โลตัส ทีให้ความอนุเคราะห์ในการทัศนศึกษาในครั้งนี้ด้วยค่ะ โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานได้เข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
1 [ 2 ]