โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : ทัศนศึกษา อ.3/4 พระเจ้าตาก รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี

วันที่ 18 ส.ค. 2561
นักเรียนชั้นอนุบาล 3/4 เรียน Project Approach เรื่อง"พระเจ้าตาก รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี" วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เดินทางไปทัศนศึกษาที่อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์พิสิษฐ์ ศรีประสม เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การเดินทัพและวีรกรรมการกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเด็กๆ ได้เรียนรู้ความสำคัญของเมืองจันทบุรีอันเป็นสถานที่สำคัญในการกอบกู้เอกราชของไทย และได้เยี่ยมชมร่อยรอยทางประวัติศาสตร์ ทำให้เด็กๆ ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานในการทัศนศึกษาในครั้งนี่้คะ โรงเรียนขอขอบคุณ อาจารย์พิสิษฐ์ ศรีประสม ที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กๆ ในครั้งนี้ด้วยค่ะ โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานได้เข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
1 [ 2 ][ 3 ]