โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : ทัศนศึกษา อ.1/5 กล้วยสารพัดนึก

วันที่ 18 ส.ค. 2561
นักเรียนชั้นอนุบาล 1/5 เรียน Project Approach เรื่อง"กล้วยสารพัดนึก" วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เดินทางไปทัศนศึกษาที่โลตัส จันทบุรี โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่อง "กล้วย" กล้วยเป็นผลไม้ที่ดีและมีประโยชน์กับร่างกาย ช่วยได้ทั้งเรื่องสุขภาพ ความสวย ความงาม และยังนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง ทำให้เด็กๆ ได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่อง "กล้วย" ในการทัศนศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างมาก โรงเรียนขอขอบคุณ ผู้จัดการเทสโก้ โลตัสในครั้งนี้ด้วยค่ะ โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานได้เข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
1 [ 2 ]