โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : ทัศนศึกษา อ.2/4 ฟันสวยเพราะยาสีฟัน

วันที่ 19 ก.ย. 2561
นักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 เรียน Project Approach เรื่อง"ฟันสวยเพราะ...ยาสีฟัน" วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เดินทางไปทัศนศึกษาที่โลตัส จันทบุรี โดยได้รับความรู้ถึงชนิดของยาสีฟันมี 3 ชนิด รู้จักส่วนผสมหลักของยาสีฟัน และยาสีฟันแบบไหนเหมาะสมสำหรับเด็ก แบบไหนเหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่ โรงเรียนขอขอบคุณ นางสาวอรรณรินทร์ อภิขันท์ ที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กๆ ในครั้งนี้ด้วยค่ะ โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานได้เข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
1 [ 2 ]