โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : ทัศนศึกษา อ.1/4 เรือใหญ่เจ้าสมุทร

วันที่ 18 พ.ย. 2561
นักเรียนอนุบาลปีที่1/4 เรียน Project Approach เรื่อง"เรือใหญ่เจ้าสมุทร" วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี (จันทบุรี) โดยได้ความรู้เกี่ยวกับ เรือ เป็นยานพาหนะทางน้ำ เรือโดยทั่วไปโครงสร้างประกอบด้วยตัวเรือ เป็นโครงสร้างที่สามารถลอยน้ำได้ (ซึ่งอาจเป็นส่วนเดียวหรือสองส่วนขนาบกั้นก็ได้) กับส่วนที่เป็นการขับเคลื่อนของเรือ เช่น ไม้พาย (เรือพายหรือเรือแจว) เครื่องยนต์หางยาว (เรือหางยาว) ใบเรือ (เรือใบ) เป็นต้น โรงเรียนขอขอบคุณ ผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี (จันทบุรี)ในครั้งนี้ด้วยค่ะ โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานได้เข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]