โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : ทัศนศึกษา อ.2/3 กุ้งดุ๊กดิ๊ก

วันที่ 19 ก.พ. 2562
นักเรียนอนุบาลปีที่ 2/3 เรียน Project Approach เรื่อง "กุ้งดุ๊กดิ๊ก" ไปทัศนศึกษา ณ. ฟาร์มกุ้ง บางกะไชย โดยมีนายกมลชัย มานะสิริ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับประเภท วงจรชีวิต วิธีการเลี้ยงดู การให้อาหาร และการดูลรักษากุ้ง ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ได้รับ ทำให้เด็กๆ เห็นคุณค่าของการเลี้ยงกุ้งจากภูมิปัญญาท้องถิ่นคะ ****โรงเรียนขอขอบคุณ นายกมลชัย มานะสิริ ที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กๆ ในครั้งนี้ด้วยค่ะ โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานได้เข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
1 [ 2 ][ 3 ]