โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : ทัศนศึกษา อ.2/2 ก.เอ๋ย ก.ไก่

วันที่ 18 ส.ค. 2561
19 รูปภาพ · Updated 3 วันที่แล้ว นักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 เรียน Project Approach เรื่อง "ก.เอ๋ย ก.ไก่" ไปทัศนศึกษาที่โรงเรียนเกาะขวาง จันทบุรี โดยมีนางสาวนงลักษณ์ บุญสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะขวาง เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงไก่ ระยะเวลาในการฟักไข่ และประโยชน์ของไก่ *****โรงเรียนขอขอบคุณนางสาวนงลักษณ์ บุญสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะขวาง ทีให้ความอนุเคราะห์ในการทัศนศึกษาในครั้งนี้ด้วยค่ะ โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานได้เข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ*****
1 [ 2 ]