โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : ทัศนศึกษา อ.3/3 สมุนไพรไทย

วันที่ 19 ม.ค. 2562
นักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 เรียน Project Approach เรื่อง "สมุนไพรไทย" ไปทัศนศึกษาที่สวนสมุนไพรจันทบุรี โดยมีคุณอุดมศักดิ์ฺ คุณสุข พนักงานการเกษตร เป็นผู้อธิบายประวัติความเป็นมาของสวนสมุนไพรจันทบุรี สมุนไพรชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในสวนสมุนไพร ประโยชน์ของสมุนไพรไทย และเด็กๆ ได้สเก็ตภาพสมุนไพรที่ตนเองสังเกตุเห็น ซึ่งเด็กๆ ได้รับความรู้และความสุขจากการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้คะ *****โรงเรียนขอขอบคุณ คุณอุดมศักดิ์ฺ คุณสุข ทีให้ความรู้แก่เด็กๆ ในการทัศนศึกษาในครั้งนี้ด้วยค่ะ โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานได้เข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ*****
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]