โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : ทัศนศึกษา อ.3/2 แผ่นดินของพ่อ

วันที่ 18 พ.ย. 2561
นักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 เรียน Project Approach เรื่อง "แผ่นดินของพ่อ" ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จันทบุรี โดยมีร้อยโทอารี ประคอง หัวหน้าศูนย์พัฒนาไม้ผล ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียง และพาเด็กๆ เดินชมสถานที่ โดยมีวิทยากรแนะนำให้ความรู้แก่เด็กๆ อย่างเป็นกันเอง *****โรงเรียนขอขอบคุณ ร้อยโทอารี ประคอง ทีให้ความรู้แก่เด็กๆ ในการทัศนศึกษาในครั้งนี้ด้วยค่ะ โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานได้เข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ*****
1 [ 2 ][ 3 ]