โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : ทัศนศึกษา อ.1/2 ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์

วันที่ 20 ม.ค. 2562
นักเรียนชั้นอนุบาล 1/2 เรียน Project Approach เรื่อง "ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์" ไปทัศนศึกษาที่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์(หลังเดิม) โดยมีคุณกัลนิกา โพธิ์ไทย เป็นผู้ให้ความรู้แก่เด็กๆ เรื่องการทำก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง เด็กๆ ได้รู้จักเครื่องปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยว เส้นก๋วยเตี๋ยว วัตถุดิบต่างๆ โดยผ่านประสบการณ์จริงทางการสัมผัส ดมกลิ่น และร่วมกันรับประทานก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงอาหารขึ้นชื่อของจันทบุรีอีกด้วยคะ *****โรงเรียนขอขอบคุณ คุณกัลนิกา โพธิ์ไทย ทีให้ความรู้ในการทัศนศึกษาในครั้งนี้ด้วยค่ะ โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานได้เข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ*****
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]