โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : ทัศนศึกษา อ.2/5 น้ำตกลือเลื่อง เมืองจันทบุรี

วันที่ 20 ม.ค. 2562
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียชั้นนอนุบาล 2/5 ไปทัศนศึกษาที่น้ำตกพลิ้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560โดยมีคุณณัฐกร พรมทา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วเป็น ผู้อธิบายประวัติน้ำตกพลิ้วและกล่าวถึงความสำคัญปิรามิดพระนางเรือล่มซึ่งภายใน ปิรามิดได้บรรจุอัฐิของพระนางเรือล่ม ประวัติของอลงกรณ์เจดีย์ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานนามไว้ จากนั้นเด็กๆ ได้เดินชมธรรมชาติและน้ำตกอย่างใกล้ชิด
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]