โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : ทัศนศึกษา อ.3/1 กำเนิดต้นข้าว

วันที่ 18 พ.ย. 2561
ผู้บริหารและคณะครูนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ไปศึกษานอกสถานที่เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ความเป็นมาของข้าว ที่ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ******โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ให้การส่งเสริม ให้บุตรหลานเห็นความสำคัญในการเรียนรู้อาชีพหลักของประเทศ ให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในอาชีพของบรรพบุรุษ ได้เรียนรู้เรื่องความพอเพียง เห็นความทุกข์ยากของชาวนาที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติ
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]