โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ปฎิทินกิจกรรม

วันที่ 19 ม.ค. 2562

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
 

                                                              เดือนมกราคม
 

                                      11 ม.ค.     กิจกรรมวันเด็ก

                                      15 ม.ค.     กิจกรรมน้อมจิตวันทาบูชาคุณครู
        
                                      16 ม.ค.     
หยุดเรียน วันครู

     
                                 23 ม.ค.     โรงเรียนรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

                                                       รอบ 3 ระดับภูมิภาค