saiyokmaneekanwittaya school

แม้ นสพ.จะลดความนิยม แต่สังคมต้องมีนักวารสารศาสตร์ เสียงสะท้อนจากนิสิตนิเทศฯมน.

วันที่ 10 ก.พ. 2561
ผู้เข้าชม : 47 


ท่ามกลางการเติบโตของสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะ “โซเชียลมีเดีย” ที่ทำให้ประวัติศาสตร์การสื่อสารในทุกระดับของมนุษย์บนโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงอย่างรุนแรง และรวดเร็ว ส่งผลให้สื่อมวลชนที่เคยมีบาทสำคัญต่อข้อมูลข่าวสาร และความคิดผู้คน

อาทิ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ที่ว่ารวดเร็วแล้วดูเชื่องช้าล้าสมัยไป ขณะที่สื่อหนังสือพิมพ์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤติยิ่งกว่า ใช่หรือไม่ว่าสื่อกระดาษกำลังจะหมดภาระหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และความบันเทิงกับผู้คนในสังคมแล้วจริงๆ?

การปิดตัวของหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และสำนักพิมพ์ต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา เป็นดัชนีชี้วัดอย่างดีว่าสื่อสิ่งพิมพ์กำลังนับถอยหลังเข้าสู่ภาวะล้มหายตายจาก สอดประสานกับสถาบันระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศหลายแห่งที่ทยอยปิดตัวสาขาวารสารศาสตร์

บ้างก็ยุบสาขาเพื่อผนวกรวมกับสาขาอื่นๆ ที่ผุดขึ้นมาใหม่เช่น สื่อใหม่ หรือสื่อดิจิทัล เป็นต้น ก็ยิ่งเป็นหลักฐานประจักษ์ชัดว่า ภูมิทัศน์สื่อในแบบวารสารศาสตร์นั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนแล้ว พร้อมกับการเกิดขึ้นของเว็บ และเพจข่าวสารที่น่าเชื่อถือที่พร้อมเข้ามา “แทนที่” สื่อเก่าอีกมากมาย

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

saiyokmaneekanwittaya school

ที่อยู่

โทรศัพท์ 0925760179 อีเมล์ : poyjirasak110@gmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th