saiyokmaneekanwittaya school

ค่าย HUGNONG 13th (ค่ายฮักน้อง ครั้งที่ 13) ตอน "ฮักนี้ ปี้จัดหื้อ"

วันที่ 10 ก.พ. 2561
ผู้เข้าชม : 75
กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม ค่าย HUGNONG 13th (ค่ายฮักน้อง ครั้งที่ 13) ตอน "ฮักนี้ ปี้จัดหื้อ" 
ค่ายฮักน้องของชมรมชาวเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รับเฉพาะภาคเหนือ)
น้อง ๆ คนไหนสนใจอยากทราบถึงแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหิดล หรืออยากรู้จักมหิดลมากขึ้น 
อยากรู้ว่ามหิดลมีอะไร? ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยยังไงดี? มาหาคำตอบกันได้ ณ ค่ายฮักน้องครั้งนี้ได้เลย

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 28 เมษายน 2560 (ปิดระบบรับสมัคร 00:00 ก่อนขึ้นวันที่ 29 เมษายน 2560)
หมดเขตส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ : วันที่ 28 เม.ย. 2560 (ยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
ประกาศผล(รอบแรก) : วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ประกาศผล(รอบสอง) : วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
กำหนดการชำระเงิน : วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2560
ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดใบสมัคร (สำหรับช่องทางไปรษณีย์)
>>> https://goo.gl/zIJTXe <<<
ลิงค์สำหรับกรอกใบสมัครออนไลน์
>>> https://goo.gl/gn5wrL <<<
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/HUGNONG13/ 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม ค่าย HUGNONG 13th (ค่ายฮักน้อง ครั้งที่ 13) ตอน "ฮักนี้ ปี้จัดหื้อ" ค่ายฮักน้องของชมรมชาวเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รับเฉพาะภาคเหนือ)น้อง ๆ คนไหนสนใจอยากทราบถึงแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหิดล หรืออยากรู้จักมหิดลมากขึ้น อยากรู้ว่ามหิดลมีอะไร? ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยยังไงดี? มาหาคำตอบกันได้ ณ ค่ายฮักน้องครั้งนี้ได้เลยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 28 เมษายน 2560 (ปิดระบบรับสมัคร 00:00 ก่อนขึ้นวันที่ 29 เมษายน 2560)หมดเขตส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ : วันที่ 28 เม.ย. 2560 (ยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์)ประกาศผล(รอบแรก) : วันที่ 3 พฤษภาคม 2560ประกาศผล(รอบสอง) : วันที่ 8 พฤษภาคม 2560กำหนดการชำระเงิน : วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2560ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดใบสมัคร (สำหรับช่องทางไปรษณีย์)>>> https://goo.gl/zIJTXe <<<ลิงค์สำหรับกรอกใบสมัครออนไลน์>>> https://goo.gl/gn5wrL <<<สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/HUGNONG13/
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ร่วมกับ องค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศ ประเทศญี่ปุ่น (Space Education Center, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)) จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การศึกษาด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ” (Space Education for Educators) ให้ครู และบุคลากรทางด้านการศึกษา เพื่อต่อยอดสร้างความสนใจและแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีอวกาศให้กับเยาวชนต่อไป นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “อพวช. มีการสนับสนุนส่งเสริมความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมอย่างการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ที่มีการบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการประดิษฐ์ ซึ่งจัดมาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี โดยเยาวชนสนใจเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 7,000 คน และในจำนวนนั้นมีเยาวชนเกิดแรงบันดาลใจเข้าศึกษาต่อด้านวิศวกรรม และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ แต่ยังมีส่วนน้อยที่รู้จักและเข้าถึงการศึกษาด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ ดังนั้น อพวช. จึงร่วมมือกับ สทอภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้บริการข้อมูล ภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และองค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศ ประเทศญี่ปุ่น (JAXA) ที่มีบทบาทสำคัญในการวิจัย พัฒนาและการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร ของประเทศญี่ปุ่น จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การศึกษาด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ” (Space Education for Educators) ขึ้น โดยมีหัวข้อมการสัมมนาที่น่าสนใจ ดังนี้ การจัดกิจกรรมทางการศึกษาด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ สำหรับเยาวชนและประชาชน การจัดกิจกรรมการทดลองเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจอวกาศกับการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางด้านสะเต็ม ในวันที่ 17 -18 พฤษภาคม 2560 ณ อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อกระตุ้นให้ครู บุคคลากรด้านการศึกษาเกิดมุมมองความรู้ใหม่และความเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ และถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การศึกษาด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 1414
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ มหาวิทยาลัย RMIT ประเทศออสเตรเลีย จัดอบรมพิเศษ การเตรียมความพร้อม ในการทำงานวิจัย ให้กับบุคคลทั่วไป ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้การฝึกอบรม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ศาสตราจารย์ Denise Cuthbert คณบดีจาก School of Graduate Researchมหาวิทยาลัย RMIT ประเทศออสเตรเลียใน วันอังคารที่ 16 พ.ค. 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 702 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่ง ได้ที่ คุณสุจินดา สุกใสศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน (CILL)คณะศิลปศาสตร์ สจล. ห้อง D101 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ โทร 080-2397794 และ 02-329800 ต่อ 7356ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-16:30เว็บไซต์ http://cill.kmitl.ac.th หรือติดตามกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์นวัตกรรมฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/CILL.LA.KMITL/

saiyokmaneekanwittaya school

ที่อยู่

โทรศัพท์ 0925760179 อีเมล์ : poyjirasak110@gmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th