saiyokmaneekanwittaya school

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจฯ Mini Entrepreneur การจัดการธุรกิจ

วันที่ 10 ก.พ. 2561
ผู้เข้าชม : 33

 


โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจฯ  Mini Entrepreneur ได้ความสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการเตรียมจะจัดงาน ASEAN Retail 2017 ระหว่างในวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2560ในส่วนของการจัดบริการความรู้ทางด้านวิชาการให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจเริ่มทำธุรกิจ ทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จแบบไม่เสี่ยงในหัวข้อ การจัดการธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร , การจัดการธุรกิจความงามเครื่องสำอางและสปา ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาตลอด 4 วัน(ฟรี)และขอประชาสัมพันธ์ถึงโครงการจัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจ ดังกล่าวฯด้วย โดย มีข้อความเพื่อประชาสัมพันธ์  ดังนี้

 

ขอเชิญเข้าฝึกอบรมกับโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจฯฯ Mini Entrepreneurหลักสูตร
การจัดการธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร , การจัดการธุรกิจความงามเครื่องสำอางและสปาเพื่อส่งผลงานคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าภายในงาน ASEAN Retail 2017 เพื่อแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมกับโครงการฯรับจำกัด 25 ท่านเท่านั้นเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ไม่เว้นวันหยุด ถึงวันที่5มิย.60https://www.mini-ku.comสอบถามรายละเอียดได้ที่T. 086 533 0866 อ.แจ๊ค, T. 0876786504 อ.กานต์ 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ มหาวิทยาลัย RMIT ประเทศออสเตรเลีย จัดอบรมพิเศษ การเตรียมความพร้อม ในการทำงานวิจัย ให้กับบุคคลทั่วไป ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้การฝึกอบรม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ศาสตราจารย์ Denise Cuthbert คณบดีจาก School of Graduate Researchมหาวิทยาลัย RMIT ประเทศออสเตรเลียใน วันอังคารที่ 16 พ.ค. 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 702 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่ง ได้ที่ คุณสุจินดา สุกใสศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน (CILL)คณะศิลปศาสตร์ สจล. ห้อง D101 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ โทร 080-2397794 และ 02-329800 ต่อ 7356ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-16:30เว็บไซต์ http://cill.kmitl.ac.th หรือติดตามกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์นวัตกรรมฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/CILL.LA.KMITL/
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ร่วมกับ องค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศ ประเทศญี่ปุ่น (Space Education Center, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)) จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การศึกษาด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ” (Space Education for Educators) ให้ครู และบุคลากรทางด้านการศึกษา เพื่อต่อยอดสร้างความสนใจและแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีอวกาศให้กับเยาวชนต่อไป นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “อพวช. มีการสนับสนุนส่งเสริมความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมอย่างการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ที่มีการบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการประดิษฐ์ ซึ่งจัดมาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี โดยเยาวชนสนใจเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 7,000 คน และในจำนวนนั้นมีเยาวชนเกิดแรงบันดาลใจเข้าศึกษาต่อด้านวิศวกรรม และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ แต่ยังมีส่วนน้อยที่รู้จักและเข้าถึงการศึกษาด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ ดังนั้น อพวช. จึงร่วมมือกับ สทอภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้บริการข้อมูล ภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการต่าง ๆ ตลอดจน