โรงเรียนบ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ ๑๗๕
ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เด็กๆได้เรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรม "โครงการสัมพันธ์ชุมชน" โดยกิจกรรมฐานในครั้งนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการมีส่วมร่วมกับชุมชนการแลกเปลี่ยนความคิดและสุ่ม ...
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 2
  • ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 3
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 3
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 115