โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ประจำปี 2562 ครบรอบ 58 ปี

วันที่ 09 ก.พ. 2562
ผู้เข้าชม : 4329