โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ สวนอนันตยศ 2561

วันที่ 01 ธ.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 1051

นักเรียนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

1/12/2561

ณ สวนอนันตยศ