โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

กิจกรรม SHOW & SHARE SESA 35 2018 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

วันที่ 27 ส.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 2798
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับโรงเรียนสังกัด จัดกิจกรรม SHOW & SHARE SESA 35 2018 ทุกโรงเรียน “ดี” จึงนำของดีมาโชว์ กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงานคณะครู นักเรียน , แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของแต่ละโรงเรียนมีรางวัลระดับชาติการันตรี อีกทั้งการจำหน่ายสินค้า ที่ผสมผสานผลผลิตจากท้องถิ่นนำมาบูรณาการเป็นผลผลิตของนักเรียน จาก 45 โรงเรียนในสังกัด นอกจากนี้ ยังมี เวทีเสวนา “ความก้าวหน้าทางวิชาการีตามเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ แบบใหม่ ว 21 กิจกรรมฯ ดังกล่าว จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ให้มีมาตรฐานตามนโยบายการศึกษาของประเทศ

  
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
8 สิงหาคม วันอาเซียน โรงเรียนห้างฉัตรวิทยาจัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ที่อยู่ 166 ม.5 ถ.จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 by Kru Math HCW

โทรศัพท์ 054269284 โทรสาร 054269494 อีเมล์ : math101hcw@gmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th