โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันต่อต้านยาเสพติดโลก-2561

วันที่ 26 มิ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 5

วันต่อต้านยาเสพติดโลก-2561ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ป้องกันการค้าประเวณี-2561 ภาพกิจกรรม
รูปค่ายคุณธรรมนำชีวิตฯ-2561 ภาพกิจกรรมทั้งหมด
วันสุนทรภู่-2561 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ที่อยู่ 166 ม.5 ถ.จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 by Kru Math HCW

โทรศัพท์ 054269284 โทรสาร 054269494 อีเมล์ : math101hcw@gmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th