โรงเรียนเทพศิรินทร์๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์(ดอยอ่างขาง)

ประวัติโรงเรียน

วันที่ 15 พ.ย. 2561
ประวัติ โรงเรียนเทพศิรินทร์๙

โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

           โรงเรียนบ้านคุ้ม  ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร และสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้โรงเรียนบ้านคุ้มเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนเทพรินทร์  ตามโครงการเทพเป็นหนึ่ง โดยโรงเรียนบ้านคุ้มได้รับการประกาศชื่อเป็น           โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยปัจจุบันเปิดสอนในระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนายสมชาย  เนรังษี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
            โรงเรียนเทพศิรินทร์๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
เดิมตั้งขึ้น   เมื่อวันที่  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๖  โดยตั้งชื่อว่า            โรงเรียนร่มเกล้า  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนโครงการหลวง”  โดย หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  และได้โอนโรงเรียนให้แก่ สำนักงานการประถมศึกษา จังห