ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิชาการ

กีฬาสี Game day 2013 กีฬาสี Game day จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 28 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

Fun Course for Smart Kids

ในสัปดาห์ที่ 4 ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรมพิเศษ Fun Course for Smart Kids นี้ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม

ในสัปดาห์ที่ 3 นี้เด็กๆได้เรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรม "วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม" ...

ข่าวการศึกษาไทย by www.enn.co.th
รับตรง มอ. 57 (รอบใช้คะแนน GAT PAT และ 7 วิชาสามัญ) โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ ประจำปี การศึกษา 2557 โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้...
รับตรง คณะสัตวแพทย์ฯ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตรบางพระ 57   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพ...
บางมด เปิดรับสมัครป.โท ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ค. 57 นี้ เรียนบริหารเฉพาะทางด้วยหลักสูตรคุณภาพสู่การเป็นมืออาชีพ กับ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย...