ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิชาการ

กีฬาสี Game day 2013 กีฬาสี Game day จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 28 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

Fun Course for Smart Kids

ในสัปดาห์ที่ 4 ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรมพิเศษ Fun Course for Smart Kids นี้ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม

ในสัปดาห์ที่ 3 นี้เด็กๆได้เรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรม "วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม" ...

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com
จรรยาบรรณครู 9 ประการ เตรียมตัวให้พร้อม จรรยาบรรณครู 9 ประการ
ข้อสอบ"PISA"ออนไลน์เปิดตัวให้ใช้ฟรี หลังจากการประเมินการสอบ PISA ของเด็กไทยเราที่ผ่านมายังได้ผลที่ไม่น่าพอใจนัก ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างสสวท.และ สพฐ. ได้ร่วมมือกันพัฒนา ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ...
การเรียนโดยไม่มีช่วงเวลาในการหยุดพักใด ๆ ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนทำให้การเรียนรู้ลดลง การเรียนในแต่ละวิชา/คาบ ควรใช้เวลาระหว่าง 50-90 นาที จึงจะได้ผลดีที่สุด โดยแต่ละคาบควรจัดให้มีช่วงพักประมาณ ...