กลุ่มงานนโยบายและแผน

มาตรฐานของโรงเรียน

วันที่ 17 ส.ค. 2557
ผู้เข้าชม : 302
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > มาตรฐานของโรงเรียน
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ปก_สารสนเทศปีการศึกษา2556ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เนื้อหา_สารสนเทศปีการศึกษา2556 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > สารสนเทศ ปีการศึกษา2557
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศค่าเป้าหมาย2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >การกำหนค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2558ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา2557