กลุ่มงานนโยบายและแผน

จัดประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน

วันที่ 17 ส.ค. 2557
ผู้เข้าชม : 642วันที่ พฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้จัดประชุม

เครือข่ายผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน เพื่อทำความเข้าใจ

และเน้นย้ำข้อควรปฏิบัติต่างๆให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน

ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม


 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันศุกร์ ที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
วันที่ พฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้จัดประชุม เครือข่ายผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน เพื่อทำความเข้าใจ และเน้นย้ำข้อควรปฏิบัติต่างๆให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
นายเจริญ กาละ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำคณะครูและนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้