กลุ่มงานนโยบายและแผน

กิจกรรมโครงการต้นกล้าครูพันธุ์ดี

วันที่ 16 ส.ค. 2557
ผู้เข้าชม : 401
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการต้นกล้าครูพันธุ์ดี ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "สร้างโอกาส เพิ่มปัญญา พัฒนาท้องถิ่น" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน นักเรียนในเขตที่ด้อยโอกาส เพิ่มเติมความรู้ และเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นการบ่มเพาะความเป็นครูให้กับนักศึกษาครู และการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ให้กับนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2557  

 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันศุกร์ ที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
วันที่ พฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้จัดประชุม เครือข่ายผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน เพื่อทำความเข้าใจ และเน้นย้ำข้อควรปฏิบัติต่างๆให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
นายเจริญ กาละ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำคณะครูและนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้