กลุ่มงานนโยบายและแผน

แบบฟอร์มประเมินผลโครงการ(2)

วันที่ 23 ก.ค. 2561

 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฟอร์มประเมินผลโครงการ ปีการศึกษา 2559    (ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ประเมิน) ส่งเอกสารมาที่ห้องงานแผนงาน ภายใน 13 มีนาคม 2560 พร้อมส่งไฟล์ มาที่ E-mail : DktPlans@Gmail.com (ถ้ามี)