โรงเรียนดีนนียะห์ อิสลามียะห์

กิจกรรมกียามูลัย

วันที่ 04 มี.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 69

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กีฬาสี Diniah Game 2013 กีฬาสี Diniah Game จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม เตรียมสนุกกับการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ดังนี้ ในวันที่ 21 สิงหาคม จะเป็นของชั้นเรียนหญิง ในวันที่ 22 สิงหาคม จะเป็นของชั้นเรียนชาย ในวันที่ 23 สิงหาคม จะเป็นของชั้นเรียนชาย - หญิง ขอให้นักเรียนร่วมมือกันมาตรงต่อเวลาด้วย
เมื่อเดือนที่ผ่านมา นักเรียนชั้นม.ปลาย ของโรงเรียนดีนนียะห์อิสลามียะห์ ได้มีการจัดโครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนตาดีกาเราฎอตุล อัล-อัตฟาล
งานกีฬาสีโรงเรียนดีนนียะห์อิสลามียะห์ ปีการศึกษา 2558 เปิดงานกีฬาสี อันดับที่ 1 สีแดง อันดับที่ 2 สีเหลือง อันดับที่ 3 สีเขียว อันดับที่ 4 สีฟ้า กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเล่บอล กล่าวปิดงานกีฬาสีดีนนียะห์เกม ปี 2015