คุตบะห์วันศุกร์ 1 -11 - 13

วันที่ 01 พ.ย. 2556
ผู้เข้าชม : 735



ผลงานของนักเรียน
                  นายอนิรุจ   เชื่อสง่า  นักเรียนชั้นมัธยมปีที่   5   ซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนได้ขึ้นอ่านคุตบะห์(เทศนา)วันศุกร์  โดยมีหัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อต้อนรับฮิจเราะห์" ที่จะมาถึงไม่กี่วันข้างหน้านี่เอง  ซึ่งในคุตบะห์ได้ให้ข้อคิดอาจพอสรุปได้ดังนี้
                         ๑.  การเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือการปรับปรุงตัวเองนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อทุกคน เพื่อสู่ชีวิตที่ดีกว่า  เพราะมนุษย์เราถ้าไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น  ชีวิตของเขาก็จะอับจน ไม่รุ่งเรืองตลอดจนชีวิตของเขานั้นอาจทำร้ายผู้อื่นได้
                         ๒. มีความคิดที่ดี เป็นกุศล สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ 
                         ๓. ศาสนาอิสลามสอนให้คนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งเกลียดชังแห่งความแตกแยก  เพราะความแตกแยกจะสร้างความสูญเสียและเสื่อมโทรม
                         ๔. จงดำรงไว้ซึ่งการละหมาด เพราะการละหมาดจะสร้างความสงบและสร้างบุคลิกภาพของคน
                          นี่คือบางส่วนที่รับประโยชน์จากการฟังคุตบะห์
               
                   ดังนั้น การฝึกอ่านคุตบะห์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะฝึกนักเรียนให้มีความกล้าและความสามารถ เพื่ออนาคตจะได้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  สืบต่อไป



ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผลงานของนักเรียน นายอนิรุจ เชื่อสง่า นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5 ซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนได้ขึ้นอ่านคุตบะห์(เทศนา)วันศุกร์ โดยมีหัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อต้อนรับฮิจเราะห์" ที่จะมาถึงไม่กี่วันข้างหน้านี่เอง ซึ่งในคุตบะห์ได้ให้ข้อคิดอาจพอสรุปได้ดังนี้ ๑. การเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือการปรับปรุงตัวเองนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อทุกคน เพื่อสู่ชีวิตที่ดีกว่า เพราะมนุษย์เราถ้าไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ชีวิตของเขาก็จะอับจน ไม่รุ่งเรืองตลอดจนชีวิตของเขานั้นอาจทำร้ายผู้อื่นได้ ๒. มีความคิดที่ดี เป็นกุศล สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ ๓. ศาสนาอิสลามสอนให้คนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งเกลียดชังแห่งความแตกแยก เพราะความแตกแยกจะสร้างความสูญเสียและเสื่อมโทรม ๔. จงดำรงไว้ซึ่งการละหมาด เพราะการละหมาดจะสร้างความสงบและสร้างบุคลิกภาพของคน นี่คือบางส่วนที่รับประโยชน์จากการฟังคุตบะห์ ดังนั้น การฝึกอ่านคุตบะห์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะฝึกนักเรียนให้มีความกล้าและความสามารถ เพื่ออนาคตจะได้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สืบต่อไป
กีฬาสีประจำปีของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีท่านกำนันตำบลท่าทองใหม่ ( นายชัยยุทร โกลกะ)มาเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมกีฬาสี พร้อมด้วยมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนกำนันตำบลท่าทองใหม่รับที่ระลึกจากโรงเรียน โดยมีนายอับดุลกอนี สายวารี (ผู้อำนวยการโรงเรียน)เป็นผู้มอบ ทีมแดงของบุคลากรโรงเรียนที่จะเปิดศึกกระชับมิตรกับทีมศากอฟะห์อิสลาม สาขาสุราษฎร์ธานีภาพที่ระลึกก่อนลงแข่งขัน ระหว่างแดงกับเขียว แต่หลังจบเกมส์ แดงสามารถเอาชนะได้ 3 - 0
นักเรียนกำลังรับฟังคำโอวาสจาก อ.สามารถ เอกิ ก่อนที่จะเข้าสู่ห้องเรียนซึ่งนักเรียนตั้งใจฟังเป็นอย่างดี...