คุตบะห์วันศุกร์ 1 -11 - 13

วันที่ 01 พ.ย. 2556
ผู้เข้าชม : 1335ผลงานของนักเรียน
                  นายอนิรุจ   เชื่อสง่า  นักเรียนชั้นมัธยมปีที่   5   ซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนได้ขึ้นอ่านคุตบะห์(เทศนา)วันศุกร์  โดยมีหัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อต้อนรับฮิจเราะห์" ที่จะมาถึงไม่กี่วันข้างหน้านี่เอง  ซึ่งในคุตบะห์ได้ให้ข้อคิดอาจพอสรุปได้ดังนี้
                         ๑.  การเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือการปรับปรุงตัวเองนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อทุกคน เพื่อสู่ชีวิตที่ดีกว่า  เพราะมนุษย์เราถ้าไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น  ชีวิตของเขาก็จะอับจน ไม่รุ่งเรืองตลอดจนชีวิตของเขานั้นอาจทำร้ายผู้อื่นได้
                         ๒. มีความคิดที่ดี เป็นกุศล สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ 
                         ๓. ศาสนาอิสลามสอนให้คนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งเกลียดชังแห่งความแตกแยก  เพราะความแตกแยกจะสร้างความสูญเสียและเสื่อมโทรม
                         ๔. จงดำรงไว้ซึ่งการละหมาด เพราะการละหมาดจะสร้างความสงบและสร้างบุคลิกภาพของคน
                          นี่คือบางส่วนที่รับประโยชน์จากการฟังคุตบะห์
               
                   ดังนั้น การฝึกอ่านคุตบะห์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะฝึกนักเรียนให้มีความกล้าและความสามารถ เพื่ออนาคตจะได้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  สืบต่อไปข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผลงานของนักเรียน นายอนิรุจ เชื่อสง่า นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5 ซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนได้ขึ้นอ่านคุตบะห์(เทศนา)วันศุกร์ โดยมีหัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อต้อนรับฮิจเราะห์" ที่จะมาถึงไม่กี่วันข้างหน้านี่เอง ซึ่งในคุตบะห์ได้ให้ข้อคิดอาจพอสรุปได้ดังนี้ ๑. การเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือการปรับปรุงตัวเองนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อทุกคน เพื่อสู่ชีวิตที่ดีกว่า เพราะมนุษย์เราถ้าไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ชีวิตของเขาก็จะอับจน ไม่รุ่งเรืองตลอดจนชีวิตของเขานั้นอาจทำร้ายผู้อื่นได้ ๒. มีความคิดที่ดี เป็นกุศล สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ ๓. ศาสนาอิสลามสอนให้คนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งเกลียดชังแห่งความแตกแยก เพราะความแตกแยกจะสร้างความสูญเสียและเสื่อมโทรม ๔. จงดำรงไว้ซึ่งการละหมาด เพราะการละหมาดจะสร้างความสงบและสร้างบุคลิกภาพของคน นี่คือบางส่วนที่รับประโยชน์จากการฟังคุตบะห์ ดังนั้น การฝึกอ่านคุตบะห์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะฝึกนักเรียนให้มีความกล้าและความสามารถ เพื่ออนาคตจะได้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สืบต่อไป
วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๖ ทางโรงเรียนดารุสสลามวิทยาได้นำพานักเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๑-๒ และนักเรียนบางส่วนที่ตกค้างจากการทัศนศึกษาครั้งที่แล้วที่ไปจังหวัดภูเก็ต ไปจังหวัดกระบี่ ในการเดินทางครั้งนี้มี อ.ซอมรี ยะลา เป็นประธานโครงการ ซึ่งในการนี้ทางโรงเรียนนำพาไปเยี่ยมชมท่าปอมคลองสองน้ำ ตำบลเขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมี นายจีระพล ลือเท่ง ปลัดตำบลเขาคราม เป็นวิทยากร แนะนำและเล่าประวัติความเป็นมาของท่าปอมคลองสองน้ำ ซึ่งเล่าขานกันว่าในสมัยก่อนได้มีโต๊ะ(คนแก่)ที่เป็นชาวมุสลิมได้เดินทางมาพบแหล่งน้ำแห่งนี้ ณ ท่าปอมเขาคราม ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใส่สะอาด เชื่อกันว่า สมัยก่อนนั้น ถ้าใครที่ทำความผิดหรือได้บนบานอะไรไป จะต้องมาแก้บ่นที่นี้ ซึ่งเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ และได้มีบอกอีกว่า ไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำในวันอังคารและวันเสาร์ บอกว่าจะมีอาเพศ(เป็นความเชื่อของเขาอย่าหลบหลู่). ต่อมาท่านปลัดก็บอกว่า ในแหล่งน้ำแห่งนี้ ซึ่งจะมีก้อนหิน ๓ สี มีสีฟ้าซึ่งก้อนหินนี้จะอยู่ที่ต้นน้ำที่เป็นน้ำจืด สีน้ำตาล ซึ่งจะอยู่ที่ตรงกลางของสายน้ำที่น้ำกร่อย และสีดำ ซึ่งจะอยู่ทางใต้มีของสายน้ำที่เป็นน้ำเค็ม ภายหลังจากที่ได้เดินดูและชมรอบๆภายใน ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศอำนวยความสะดวก พร้อมด้วยความสุขของบรรดานักเรียนและบุคลากรที่ได้เก็บภาพแห่งความทรงจำเป็นที่ระลึก. ก่อนที่จะเดินทางต่อไป ทางโรงเรียนที่นำโดย อ.ซอบรี ยะลา ก็ได้มอบที่ระลึกแก่วิทยากรเพื่อเป็นจารึกของโรงเรียน. มุ่งหน้าต่อไปยังหาดนพรัตน์ ธารา ชมบรรยากาศและวิวของทะเลแห่งความมหัศจรรย์ของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) ประมาณ ๓ ชั่วโมง. พร้อมได้เล่นกิจกรรมแห่งมิตรภาพ “เพราะเราคือเรือนร่างเดียวกัน” ออกจากหาดนพรัตน์ ธารา มุ่งหน้าสู่สุสานหอย ๗๕ ล้านปี แต่ก่อนที่จะถึง ได้แวะชมปลาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ ซึ่งที่นี่ นักเรียนมีความร่าเริงแจ่มใสที่ได้ชมปลาชนิดต่างๆ หลังจากนั้นก็เดินหน้าต่อไปยังสุสานหอย พร้อมซื้อของฝาก ประมาณบ่ายสาม ก็ออกจากสุสานหอยไปละหมาดร่วมที่มัสยิดกลางกระบี่ แล้วเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ นี่คือเป็นกิจกรรมหนึ่งของการพัฒนาด้านผู้เรียนที่โรงเรียนได้ดำเนินการขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกันเอง ระหว่างนักเรียนกับครู และนักเรียนกับสภาพแวดล้อม เพื่อที่สามารถจะใช้ในการดำเนินชีวิตในอนาคตอีกต่อไป อินชาอัลลอฮฺ ความพร้อมก่อนเดินหน้า จัดแถวให้ตรงๆ สร้างความตื่นเต้น รับฟังวิทยากร ให้ความรู้และแนะนำพื้นที่เกี่ยวกับท่าปอมคลองสองน้ำและความเป็นมา โดยปลัดตำบลเขาคราม ความพร้อมของนักเรียนหญิง ท่ามความงงและความดีใจ จะไปต่อไหม? ภาพความภูมิใจยก 4 เลย เพราะเราคือเรือนร่างเดียวกัน ไชโย ! ท่ามกลางแห่งความสนใจ ต่างคนต่างจริงใจ ว่าข้างล่างนั้นมีอะไรดี ถึงกับต้องสนใจขนาดนั้น ก่อนจะเดินทางต่อไป ขอเก็บรูปหน่อย เพื่อครั้งหน้าจะไม่มีโอกาศมาอีกแล้ว ตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดง การขอบคุณ แด่ปลัดตำบลที่ค่อยให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับท่าปอมคลองสองน้ำ ท่ามกลางตื่นเต้นนิดๆ ประธานโครงการมอบของที่ระลึกแก่นายจีระพล ลือเท่ง ปลัดตำบลเขาครามที่ให้การตอบรับและเป็นวิทยากร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ นักเรียนกำลังชมปลาตระเบนตัวใหญ่อย่างน่าปลาดใจ เพราะไม่เคยเห็นตัวจริงตัวเป็นๆแบบนี้มาก่อน ท่ามกลางชมปลาไปรอบๆบริเวณ ของสถานที่ พร้อมฝนฟ้าอากาศที่กำลังจะมา ป่าพรุ ท่าปอมเก็บภาพมาเป็นหลักฐาน จะบอกว่าเราแน่จริงในความเอกภาพ เบอร์ 4 คือสัญลักษณ์ ของเรือนร่างเดียวกัน แห่งความเป็นพี่น้องในอุดมคติ ขอขอบคุณที่รับชมทั้งหมด ครับ ถ้ามีโอกาสจะมาเล่าอีกในโอกาสหน้า อินชาอัลลอฮฺ
กีฬาสีประจำปีของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีท่านกำนันตำบลท่าทองใหม่ ( นายชัยยุทร โกลกะ)มาเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมกีฬาสี พร้อมด้วยมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนกำนันตำบลท่าทองใหม่รับที่ระลึกจากโรงเรียน โดยมีนายอับดุลกอนี สายวารี (ผู้อำนวยการโรงเรียน)เป็นผู้มอบ ทีมแดงของบุคลากรโรงเรียนที่จะเปิดศึกกระชับมิตรกับทีมศากอฟะห์อิสลาม สาขาสุราษฎร์ธานีภาพที่ระลึกก่อนลงแข่งขัน ระหว่างแดงกับเขียว แต่หลังจบเกมส์ แดงสามารถเอาชนะได้ 3 - 0