การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ปีการศึกษา 2557

วันที่ 14 ก.พ. 2558
ผู้เข้าชม : 1600
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2558 ณ อาคารราชาปกเกศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัคร... ประกาศรับสมัคร : http://1drv.ms/1Gc7PGe ใบสมัคร ม.1 : http://1drv.ms/1Gc83gI ใบสมัคร ม.4 : http://1drv.ms/1Gc86Jf Facebook : http://www.facebook.com/cwsschool09 Web Site : http://www.cws.ac.th
การรับสมัครนักเรียนเข้ารับการศึกษาปีการศึกษา 2558