งานพัสดุ

วันที่ 25 มี.ค. 2562
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง-ปี-58   ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > > ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง-ปี-58

2. รายงานขอจ้างกรณีตั้งแต่ 5000 บาทขึ้นไป ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > > รายงานขอจ้างกรณีตั้งแต่ 5000 บาทขึ้นไป

3. รายงานขอจ้างน้อยกว่า 5000 บาท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > > รายงานขอจ้างน้อยกว่า 5000 บาท

4. รายงานขอซื้อกรณี 5000 บาทขึ้นไป ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >  > รายงานขอซื้อกรณี 5000 บาทขึ้นไป

5. รายงานขอซื้อน้อยกว่า 5000 บาท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >  > รายงานขอซื้อน้อยกว่า 5000 บาท

6. แบบประมาณราคาก่อสร้าง(แบบ ปร4 และ ปร6) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > > แบบประมาณราคาก่อสร้าง(แบบ ปร4 และ ปร6)

7. ค่าแฟคเตอร์งานก่อสร้าง > ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >  > ค่าแฟคเตอร์งานก่อสร้าง   


แบบฟอร์มรายการหนังสือเรียนปีการศึกษา 2560 >> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายการหนังสือเรียนปีการศึกษา 2560