โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันตรุษจีน

วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริจาคโลหิต

วันที่ 21 มกราคม 2559 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ปีการศึกษา ...

กิจกรรมเดินทางไกล ของลูกเสือ ชั้น ม.1 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ในวันจันทร์ ...

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com
ค่าย PHARMCAMP UBU 2014 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนดการรับสมัคร :รับสมัครถึง วันที่ 10 มกราคม 2558 วันจัดค่าย :วันที่ 30 มกราคม 2558 1 ...
ค่ายเพาะกล้า ครั้งที่ 10 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนดการรับสมัคร :รับสมัครถึง วันที่ 2 มกราคม 2558 วันจัดค่าย :วันที่ 30 มกราคม 2558 ...
ค่ายเด็กเซียน ครั้งที่ 2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ...