โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ค่ายภาษาและวัฒนธรรม 3 ภาษา

วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2559 นายประกรณ์ ผันผาย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ CWS. วัยใส รู้ทันภ...

วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2559 งานอนามัย โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนมาตรฐา...

วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2559 นายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เข้ารับมอบเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ...

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com
ค่ายเพาะกล้า ครั้งที่ 10 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนดการรับสมัคร :รับสมัครถึง วันที่ 2 มกราคม 2558 วันจัดค่าย :วันที่ 30 มกราคม 2558 ...
ค่ายเด็กเซียน ครั้งที่ 2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง ประเภทรับตรงสอบคัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาปีการศึกษา 2558 (รอบแรก)รายละเอียดดังนี้ กำหนดการคัดเลือก คณะสาขาที่เปิดรับ ...

×