ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการนักเรียน ได้จัดพิธีรับประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ ...

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com
ค่าย PHARMCAMP UBU 2014 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนดการรับสมัคร :รับสมัครถึง วันที่ 10 มกราคม 2558 วันจัดค่าย :วันที่ 30 มกราคม 2558 1 ...
ค่ายเพาะกล้า ครั้งที่ 10 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนดการรับสมัคร :รับสมัครถึง วันที่ 2 มกราคม 2558 วันจัดค่าย :วันที่ 30 มกราคม 2558 ...
ค่ายเด็กเซียน ครั้งที่ 2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ...