โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสถาปนาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 59

วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง จัดพิธีทำบุญสืบชะตาโรงเรียน ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

หล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559

วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประกอบพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

English Camp Cws2016

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ...

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com
ค่าย PHARMCAMP UBU 2014 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนดการรับสมัคร :รับสมัครถึง วันที่ 10 มกราคม 2558 วันจัดค่าย :วันที่ 30 มกราคม 2558 1 ...
ค่ายเพาะกล้า ครั้งที่ 10 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนดการรับสมัคร :รับสมัครถึง วันที่ 2 มกราคม 2558 วันจัดค่าย :วันที่ 30 มกราคม 2558 ...
ค่ายเด็กเซียน ครั้งที่ 2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ...