โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทละครสั้น/หนังส...

เมื่อวันพุธ ที่ 25 พศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ครูปิติพงษ์ ปิ่นแก้ว พานักเรียนทีมงานน้ำปู๋ฟิล์ม ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันลอยกระทง 2558

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันประกวดโคมลอย เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จัดให้มีการแข่งขันประกวดโคมลอย เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ...

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com
ค่าย PHARMCAMP UBU 2014 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนดการรับสมัคร :รับสมัครถึง วันที่ 10 มกราคม 2558 วันจัดค่าย :วันที่ 30 มกราคม 2558 1 ...
ค่ายเพาะกล้า ครั้งที่ 10 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนดการรับสมัคร :รับสมัครถึง วันที่ 2 มกราคม 2558 วันจัดค่าย :วันที่ 30 มกราคม 2558 ...
ค่ายเด็กเซียน ครั้งที่ 2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ...