ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดภาคเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท) เปิดภาคเรียนวันแรกของปีการศึกษา ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนกรมพลศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางประจำปี ...

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนกรมพลศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางประจำปี ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันไหว้ครู 2561

วันที่ 7 มิถุนายน 2561โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท) ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น ...

×