ศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานคืนสู่เหย้าเจ้าพระยา ่ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 11 ...

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วมสังสรรค์ งานราตรี ไผ่ฟ้าขาว visitor

ขอทำความเข้าใจกับผู้ชม website ศิษย์เก่า วิทยาล...

สำหรับศิษย์เก่าที่เข้าชม website ศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา website ศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา นี้เป็นส่วนหนึ่งของ website หลักของ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา www.cpy.ac.th ...

รหัส QR Code

เปิดใช้รหัส QR Code เป็นทางการ สำหรับ website ศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา visitor

ข่าวกิจกรรม
ศิษย์เก่าเข้าร่วมงานไหว้ครู ประจำปี 2558

ประมวลภาพ ศิษย์เก่าเข้าร่วมงานวันไห้วครู ประจำปี 2558 ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา " VISITOR

งานราตรี ไผ่ฟ้าขาว วันคืนสู่เหย้าลูกเจ้าพระยาครั้งที่ 1

ประมวลภาพ วันคืนสู่เหย้าลูกเจ้าพระยาครั้งที่ 1/2558 ราตรี ไผ่ฟ้าขาว 45 ปี เจ้าพระยา ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 +++ หมายเหตุ +++ ถ้าหากศิกษ์เก่าท่านใดมีภาพในวันงาน ...

กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร