ศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา

อัลบั้มรูป : BUSINESS COMPUTER ปวส.รอบวันอาทิตย์ ปีการศึกษา 2554

วันที่ 20 ม.ค. 2562