ศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา

อัลบั้มรูป : BUSINESS COMPUTER ปวส.รอบวันอาทิตย์ ปีการศึกษา 2554

วันที่ 17 พ.ย. 2561