ศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา

อัลบั้มรูป : ปีการศึกษา 2524

วันที่ 17 พ.ย. 2561
https://www.youtube.com/watch?v=Zj7LU2X2dDY