ศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา

อัลบั้มรูป : BUSINESS COMPUTER 3/2 ปวช.ปีการศึกษา 2556

วันที่ 17 พ.ย. 2561