ศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา

ประวัติ

วันที่ 18 มิ.ย. 2557

ศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา


รวมถึง ศิษย์เก่าตั้งแต่ปี 

2512 โรงเรียนพณิชยการเจ้าพระยา รอบ เช้า (CBAC)
 
2527 โรงเรียนเทคนิคเจ้าพระยา รอบ บ่าย
 
2543 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการเจ้าพระยา รวมรอบ เช้า บ่าย
 
2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคพณิชยการเจ้าพระยา รวมรอบ เช้า บ่าย ค่ำ อาทิตย์ (CPY)


 visitor 
website counter