โรงเรียนบัวสลีวิทยา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2560

วันที่ 19 พ.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 47
วันที่ 20/05/2560 ทางโรงเรียนบัวสลีวิทยาได้ทำการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบัวสลีวิทยา เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุย สักถามข้อสงสัย ปัญหาต่างๆ กับท่านผู้อำนวยการ และคุณครูประจำชั้น 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 11/03/2560 โรงเรียนบัวสลีวิทยาได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอแม่ลาว ณ โณงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
17 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบัวสลีวิทยาจัด กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ ลูกเสือสำรอง เนตรนารี ยุวกาชาด
วันที่ 10/02/60 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบัวสลีวิทยา ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องวันมาฆบูชา

โรงเรียนบัวสลีวิทยา

ที่อยู่ 26 หมู่ 12 ตำบลบัวลสี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ 053673785 โทรสาร 053673785 อีเมล์ : buasalee@gmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th