โรงเรียนบำรุงผกา ภูเก็ต
ทางโรงเรียนบำรุงผกาภูเก็ตได้จัดกิจกรรมต้อนรับวันอิดิ้ลฟิตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้มีการให้ความรู้เเก่นักเรียนในเรื่องของความสำคัญ ...