เข้าชมนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9

วันที่ 10 ต.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 92
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)จำนวน 50 คนเข้าชมวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังและเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนบรรทัดทอง กรุงเทพมหานคร 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)จำนวน 50 คนเข้าชมวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังและเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนบรรทัดทอง กรุงเทพมหานคร
แจ้งกำหนดการเปิดเรียน 2/2561http://drive.google.com/open?id=13NtHoC3S38fiwCYk4HMnN4J8xJ5cDw3T