the best ของโรงเรียนบ้านป่าทุ่ง

วันที่ 09 พ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 34
https://www.youtube.com/watch?v=CxpXpaJN_eQ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นำโดยผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านป่าทุ่ง ได้เข้ารับมอบทุน โครงการมอบทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา จำนวน 200,000 บาท ของบริษัท เทพดุงมะพร้าว จำกัด ณ.โรงเรียนนวมินทราชูนูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพฯ
การอบรมสัมมนา"โครงการร้อย ดวงใจ ให้สคูลเว็บ
แนะนำคุณครูผู้สอนของโรงเรียนบ้านป่าทุ่ง