ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

ผู้เข้าชม : 206
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จัดกิจกรรมพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ในปีนี้ได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ไปเติมเต็มประสบการณ์เกี่ยวกับดาราศาสตร์ และอวกาศ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ Gistda จ.ชลบุรีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-2 และน้องอนุบาลปีที่ 3 ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศรและศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
15 ส.ค.59...บริษัทมูบาดารา ปิโตเลี่ยม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมประมงระยอง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน-นักศึกษา ณ รร.เทศบาลบ้านปากคลอง โดยมีท่านนายกวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยองเป็นประธานในพิธี
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จัดกิจกรรมให้ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมถวายความอาลัย ทุกวันศุกร์ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จัดกิจกรรมพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ในปีนี้ได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ไปเติมเต็มประสบการณ์เกี่ยวกับดาราศาสตร์ และอวกาศ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ Gistda จ.ชลบุรีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-2 และน้องอนุบาลปีที่ 3 ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศรและศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี