ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

ผู้เข้าชม : 179
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จัดกิจกรรมพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ในปีนี้ได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ไปเติมเต็มประสบการณ์เกี่ยวกับดาราศาสตร์ และอวกาศ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ Gistda จ.ชลบุรีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-2 และน้องอนุบาลปีที่ 3 ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศรและศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
15 ส.ค.59...บริษัทมูบาดารา ปิโตเลี่ยม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมประมงระยอง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน-นักศึกษา ณ รร.เทศบาลบ้านปากคลอง โดยมีท่านนายกวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยองเป็นประธานในพิธี
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จัดกิจกรรมให้ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมถวายความอาลัย ทุกวันศุกร์ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้ใหญ่ใจดีหลายหน่วยงานเห็นความสำคัญของเด็กๆ ได้ร่วมมอบสิ่งดีๆ เช่น เงินทุนสำหรับการศึกษา ของเล่น อาหาร ไอศครีม ขนม เป็นต้น เด็กนักเรียนปากคลองมีความสุข และสนุกสนาน ได้รับของขวัญกลับบ้านกันครบทุกคน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน ที่เข้ามาช่วยเติมเต็มให้เด็กของเรามีอนาคตที่สดใส พร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญพัฒนาชาติในอนาคต ดังคำขวัญวันเด็ก ปี 60 ที่ว่า "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"