เช็กบัญชีเงินเดือนครู อัตราใหม่ ขั้นต่ำ 11,920-18,690 บาท

วันที่ 17 ม.ค. 2556
ผู้เข้าชม : 1644
 
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
 
         ก.ค.ศ. เผย อัตราเงินเดือนใหม่ สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการปรับบัญชีเงินเดือนครู ให้สอดคล้องกับสภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น รวมทั้งเป็นการขานรับนโยบายขึ้นค่าแรงของรัฐบาล
 
         สืบเนื่องจากการประชุม "คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)" ที่มี "นางรัตนา ศรีเหรัญ" เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเมื่อปลายพฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีมติรับทราบตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เสนอการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากต้องการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครู ในยุคที่ค่าครองชีพสูงขึ้นมากนั้น
 
         ต่อมา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ได้มีรายงานว่า สาเหตุที่ ก.ค.ส. ได้ตัดสินใจกำหนดอัตราเงินเดือนครูใหม่ในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้แรงงานมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 300 บาทต่อวัน และผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 จะได้รับการปรับบัญชีเงินเดือนครู ดังนี้
 
         1. คุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือนที่ปรับใหม่ 11,920-18,690 บาท
 
             อันดับ คศ.1 เป็นเงิน  11,920-22,000 บาท
             อันดับ คศ.2 เป็นเงิน  14,660-21,460 บาท
             อันดับ คศ.3 เป็นเงิน  14,660-19,860 บาท
 
         2.ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อันดับครูผู้ช่วย 12,530-18,690 บาท
 
             อันดับ คศ.1 เป็นเงิน  12,530-23,810 บาท
             อันดับ คศ.2 เป็นเงิน  15,430-23,450 บาท 
             อันดับ คศ.3 เป็นเงิน  15,430-23,910 บาท
 
         3.ปริญญาโทและปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อันดับครูผู้ช่วย 15,430-19,510 บาท
 
             อันดับ คศ.1 เป็นเงิน   15,440-26,210 บาท
             อันดับ คศ.2 เป็นเงิน   15,800-26,450 บาท
             อันดับ คศ.3 เป็นเงิน   15,800-26,350 บาท
 
         4.ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ครูผู้ช่วย 19,100-19,510 บาท
 
             อันดับ คศ.1 เป็นเงิน  19,100-31,190 บาท
             อันดับ คศ.2 เป็นเงิน  19,460-35,640 บาท
             อันดับ คศ.3 เป็นเงิน  19,410-35,800 บาท
             อันดับ คศ.4 เป็นเงิน  27,090-35,480 บาท
             อันดับ คศ.5 เป็นเงิน  31,820-35,340 บาท 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง