ศัพท์สังคีตดนตรีสากลที่ทุกคนควรรู้ ( ป.๖ )

วันที่ 05 ก.พ. 2556
ผู้เข้าชม : 12598
ศัพท์สังคีตดนตรีสากลที่ทุกคนควรรู้

ศัพท์สังคีตดนตรีสากล  เป็นคำสั่งทางดนตรีที่บอกให้ผู้เล่นปฏิบัติตาม  เพื่อให้เกิดอารมณ์เพลงตามที่ผู้แต่งต้องการ  นิยมเขียนเป็นภาษาอิตาเลียน  โดยอาจแบ่งเป็นหมวดหมู่  ดังนี้

 
๑. ศัพท์สังคีตที่แสดงความช้าหรือเร็วของจังหวะเพลง  เช่น
     Largamente  [ ลาร์กาเมนเต ]  หมายถึง  ช้า
     Allegretto [ อัลเลเกรตโต ]  หมายถึง  เร็ว
 
๒. ศัพท์สังคีตที่แสดงความดังหรือเบาของเสียง  เช่น
     Forte  [ ฟอร์เต ]  หมายถึง  ดัง
     Piano  [ เปียโน ]  หมายถึง  เบา
 
๓. ศัพท์สังคีตที่ใช้แสดงความรู้สึก  เช่น
     Amoroso  [ อาโมโรโซ ]  หมายถึง  หวานซึ้ง
     Vivace  [ วีวาเช ]  หมายถึง  อย่างมีชีวิตชีวา
 
๔. ศัพท์สังคีตทั่วไปที่ใช้กับดนตรี  เช่น
     Introduction  [ อินโทรดักชั้น ]  หมายถึง  ตอนนำหรือท่อนนำของเพลง
     Solo [ โซโล ]  หมายถึง  เพลงเดี่ยวหรือแสดงเดี่ยว
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง