โรงเรียนบ้านหลู้

การแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63

วันที่ 13 มิ.ย. 2556
ผู้เข้าชม : 1469

โรงเรียนบ้านหลู้ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ณ. โรงเรียนขุนขวากพิทย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎคม - 2 สิงหาคม 2556 และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เกียรติบัตรในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ณ โรงเรียนขุนขวากพิทยา
 สรุปเหรียญการแข่งขัน
โรงเรียน(ระดับประถมศึกษา)
รวม
ตัวแทน
ร่วม
ปางหัดสหศาสตร์ 17 14 12 3 46
อนุบาลเวียงแก่น 9 8 15 3 35
ขุนขวากพิทยา 8 24 10 6 48
ไตรมิตรวิทยา 7 15 6 3 31
บ้านห้วยคุ 6 11 4 6 27
บ้านม่วงยาย 5 21 6 3 35
บ้านห้วยหาน 5 13 7 3 28
บ้านท่าข้าม 4 5 9 6 24
บรรพตวิทยา 3 17 9 6 35
บ้านทรายทอง 3 11 2 4 20
บ้านห้วยลึก 2 13 12 6 33
ปอวิทยา 2 9 8 7 26
บ้านห้วยเอียน 2 4 3 4 13
บ้านไทยสมบูรณ์ 1 18 6 3 28
บ้านหลู้ 1 15 11 4 31
บ้านแจมป๋อง 1 10 9 12 32
บ้านหนองเตา 1 6 8 6 21
บ้านผาแล 1 3 1 3 8
บ้านทุ่งคำ 1 2 4 3 10
บ้านโล๊ะ 0 5 4 3 12
สมถวิลจินตมัย 0 1 1 1 3
ชนัตถ์ปิยะอุย 0 0 3 1 4
โรงเรียน(ระดับมัธยมศึกษา)
รวม
ตัวแทน
ร่วม
ปางหัดสหศาสตร์ 11 9 9 1 30
ขุนขวากพิทยา 9 8 5 1 23
ไตรมิตรวิทยา 9 6 4 1 20
บ้านห้วยลึก 5 8 5 1 19
บ้านห้วยคุ 2 6 1 1 10
บรรพตวิทยา 2 5 5 0 12
ปอวิทยา 1 4 5 1 11
บ้านห้วยหาน 0 5 1 3 9
โรงเรียน(เด็กพิเศษเรียนร่วม)
รวม
ตัวแทน
ร่วม
บ้านม่วงยาย 2 1 0 0 3
บ้านห้วยหาน 2 0 0 0 2
บ้านห้วยเอียน 0 1 0 0 1
บ้านห้วยคุ 0 1 0 0 1


โรงเรียนบ้านหลู้
 
เหรียญทอง (ตัวแทน) ได้ 1 เหรียญ
ที่
ประเภท
ชนิด/รุ่น
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.1-ป.3
เหรียญทอง  ได้ 15 เหรียญ
ที่
ประเภท
ชนิด/รุ่น
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ชั้น ป.4-ป.6
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ชั้น ป.4-ป.6
3 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ระดับปฐมวัย
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-ป.6
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ชั้น ป.1-ป.3
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ชั้น ป.4-ป.6
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.4-ป.6
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ประติมากรรมลอยตัว ชั้น ป.4-ป.6
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.1-ป.3
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-ป.6
11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.4-ป.6
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ชั้น ป.4-ป.6
13 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ชั้น ป.4-ป.6
14 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ชั้น ป.4-ป.6
15 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ชั้น ป.4-ป.6
เหรียญเงิน  ได้ 11 เหรียญ
ที่
ประเภท
ชนิด/รุ่น
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ชั้น ป.4-ป.6
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านออกเสียงและจับใจความสาคัญ ชั้น ป.1-ป.3
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-ป.6
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ชั้น ป.1-ป.3
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านออกเสียงและจับใจความสาคัญ ชั้น ป.4-ป.6
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ป.1-ป.6
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา วาดภาพระบายสี ชั้น ป.4-ป.6
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ขับร้องเพลงไทยสากล หญิง ชั้น ป.1-ป.6
9 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ป.1-ป.3
11 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-ป.6
เหรียญทองแดง  ได้ 4 เหรียญ
ที่
ประเภท
ชนิด/รุ่น
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-ป.3
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ชั้น ป.4-ป.6
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา วาดภาพระบายสี ชั้น ป.1-ป.3
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-ป.3ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนบ้านหลู้ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ณ. โรงเรียนขุนขวากพิทย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎคม - 2 สิงหาคม 2556 และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เกียรติบัตรในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ณ โรงเรียนขุนขวากพิทยา สรุปเหรียญการแข่งขัน โรงเรียน(ระดับประถมศึกษา) รวม ตัวแทน ร่วม ปางหัดสหศาสตร์ 17 14 12 3 46 อนุบาลเวียงแก่น 9 8 15 3 35 ขุนขวากพิทยา 8 24 10 6 48 ไตรมิตรวิทยา 7 15 6 3 31 บ้านห้วยคุ 6 11 4 6 27 บ้านม่วงยาย 5 21 6 3 35 บ้านห้วยหาน 5 13 7 3 28 บ้านท่าข้าม 4 5 9 6 24 บรรพตวิทยา 3 17 9 6 35 บ้านทรายทอง 3 11 2 4 20 บ้านห้วยลึก 2 13 12 6 33 ปอวิทยา 2 9 8 7 26 บ้านห้วยเอียน 2 4 3 4 13 บ้านไทยสมบูรณ์ 1 18 6 3 28 บ้านหลู้ 1 15 11 4 31 บ้านแจมป๋อง 1 10 9 12 32 บ้านหนองเตา 1 6 8 6 21 บ้านผาแล 1 3 1 3 8 บ้านทุ่งคำ 1 2 4 3 10 บ้านโล๊ะ 0 5 4 3 12 สมถวิลจินตมัย 0 1 1 1 3 ชนัตถ์ปิยะอุย 0 0 3 1 4 โรงเรียน(ระดับมัธยมศึกษา) รวม ตัวแทน ร่วม ปางหัดสหศาสตร์ 11 9 9 1 30 ขุนขวากพิทยา 9 8 5 1 23 ไตรมิตรวิทยา 9 6 4 1 20 บ้านห้วยลึก 5 8 5 1 19 บ้านห้วยคุ 2 6 1 1 10 บรรพตวิทยา 2 5 5 0 12 ปอวิทยา 1 4 5 1 11 บ้านห้วยหาน 0 5 1 3 9 โรงเรียน(เด็กพิเศษเรียนร่วม) รวม ตัวแทน ร่วม บ้านม่วงยาย 2 1 0 0 3 บ้านห้วยหาน 2 0 0 0 2 บ้านห้วยเอียน 0 1 0 0 1 บ้านห้วยคุ 0 1 0 0 1 โรงเรียนบ้านหลู้ เหรียญทอง (ตัวแทน) ได้ 1 เหรียญ ที่ ประเภท ชนิด/รุ่น 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.1-ป.3 เหรียญทอง ได้ 15 เหรียญ ที่ ประเภท ชนิด/รุ่น 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ชั้น ป.4-ป.6 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ชั้น ป.4-ป.6 3 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ระดับปฐมวัย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-ป.6 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ชั้น ป.1-ป.3 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ชั้น ป.4-ป.6 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.4-ป.6 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ประติมากรรมลอยตัว ชั้น ป.4-ป.6 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.1-ป.3 10 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-ป.6 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.4-ป.6 12 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ชั้น ป.4-ป.6 13 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ชั้น ป.4-ป.6 14 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ชั้น ป.4-ป.6 15 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ชั้น ป.4-ป.6 เหรียญเงิน ได้ 11 เหรียญ ที่ ประเภท ชนิด/รุ่น 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ชั้น ป.4-ป.6 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านออกเสียงและจับใจความสาคัญ ชั้น ป.1-ป.3 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-ป.6 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ชั้น ป.1-ป.3 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านออกเสียงและจับใจความสาคัญ ชั้น ป.4-ป.6 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ป.1-ป.6 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา วาดภาพระบายสี ชั้น ป.4-ป.6 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ขับร้องเพลงไทยสากล หญิง ชั้น ป.1-ป.6 9 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย 10 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ป.1-ป.3 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-ป.6 เหรียญทองแดง ได้ 4 เหรียญ ที่ ประเภท ชนิด/รุ่น 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-ป.3 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ชั้น ป.4-ป.6 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา วาดภาพระบายสี ชั้น ป.1-ป.3 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-ป.3
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหลู้ ได้จิดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สถานีรถไฟ วัดร่องขุ่น และแม่สาย ณ จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในเรื่องที่ควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรมการเรียนรู้ภายในโรงเรียน และให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถนำไปบูรณาการได้กับอีกหลายๆสาระการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง และทำให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน พร้อมทั้งมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ
การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลู้ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชนชมรมศิษย์เก่าและประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งกีฬาสัมพันธ์ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ประชาชน ได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติดและเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระกว่างโรงเรียนกับชุมชน